Ecommitments

Nog nooit was ons persoonlijk en ons gemeenschappelijk engagement voor het milieu zo belangrijk als de voorbije jaren. Alles wat we doen, heeft een steeds grotere impact op ‘het evenwicht van de mondiale ecologische voetafdruk’: ons energieverbruik verminderen, ons afval sorteren, hergebruiken of recycleren. Al deze handelingen zijn eenvoudigweg investeringen in het behoud van onze planeet en daar moeten we ons allemaal samen voor inzetten.

Je zult misschien nooit weten wat het resultaat van je handeling zal zijn, maar als je niets doet, is er geen enkel resultaat.’

Mahatma Gandhi

EN FR NL

Lang voor het huidige debat over milieubescherming de kop opstak,  had The Coffee Club al verschillende maatregelen getroffen om erop in te spelen.

We willen jullie alvast allemaal bedanken om hier samen met ons aan mee te werken!